ФОНДАЦИЯ "ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ"

Фондация „Подкрепа за реализация“ е създадена през 2004 г. като неправителствена организация на и за хора с увреждания за осъществяване на дейности  в обществена полза.

Мисията на организацията ни е да подпомагаме успешната интеграция на хората с увреждания и техните семейства.

Стратегическата ни цел – да създава условия за пълноценното участие на хората с увреждания от област Видин в обществения живот.

Целевите ни групи са деца и лица с различен вид и степен на увреждания, и техните семейства.

project_management

Проекти

Разработване и управление на проекти
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Услуги

Създаване и предоставяне на социални услуги
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Интеграция

Дебати, форум театър, спортни състезания