Маня Стоянова

Арт Терапевт


АРТ ТЕРАПИЯ

Ръководи се от дългогодишния трудотерапевт в ЦСРИ, назначен на граждански договор. Постояните грпи, с които работи са малки, но тъй като работи в залата за занимания, където се събират всички потребители, в работата се включват и други желаещи. В групата по арт терапия се използва изобразителното изкуство като основен способ на
комуникация. Целта на арт терапевта е да подпомогне клиента да направи промяна и да развие личностовия си потенциал чрез използването на художествени материали и похвати в една сигурна и защитена среда. Не се търси опит или умения в изобразителните изкуства, не се интересува от естетическото качество на произведението –от основно значение са отношенията между терапевта и клиента. Този процес на взаимодействие има три посоки: клиентът, терапевтът и продукта, изработен от клиента. Това дава много възможности за изразяване и общуване особено за хора, които смятат, че трудно изразяват мислите и чувствата си по вербален начин. Освен това творческият процес се използва, за да помогне на клиентите да се справят по-добре със стреса, да отработят травматични преживявания, да повишат когнитивните си способности, да имат по-добри взаимоотношения със семейството и приятелите си и да бъдат способни да се наслаждават на жизнеутвърждаващото удоволствие от творческото преживяване Работата се разнообразява с периодично организиране на изнесени арт работилници, състезания и изложби.