ФОНДАЦИЯ "ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ"

Мисия и цели

Фондация „Подкрепа за реализация“ е създадена на 12.07.2004 г. като неправителствена организация на и за хора с увреждания за осъществяване на дейности  в частна полза. В началото на 2008 г. е пререгистрирана в обществена полза.

Мисията на организацията е да подпомага успешната интеграция на хората с увреждания и техните семейства.

Стратегическата цел – да създава условия за пълноценното участие на хората с увреждания от област Видин в обществения живот.

Целевите групи са деца и лица с различен вид и степен на увреждания, и техните семейства.

Структура и управление

Организацията се ръководи се от 3-членен Управителен съвет. Към нея работят служители на трудови и граждански договори, и доброволни екипи от деца, специалисти и асистенти.

Дейността на Центъра за социална рехабилитация и интеграция – Видин стартира след сключване на Договор за възлагане и управление на социалната услуга на 07.08.07 г. между Кмета на град Видин и Председателя на Фондация „Подкрепа за реализация”, въз основа на Заповед №РД-25-644 от 26.07.07 г., след проведен конкурс.

Предоставяне на технически помощни средства за временно ползване на
лица с временни травми или дълготрайни увреждания

Съдействие на организации при разпределение на дарения и хуманитарни помощи.

Дейността на организацията започва изцяло с работа по проекти, поради липса на каквито и да било ресурси. Така екипа трупа опит, а организацията създава своята история и капацитет и си осигурява ресурс – технически и човешки. Работата се гради на целевата група (към която принадлежат и членовете на управителния съвет на организацията) и нейните потребности.

Фондацията реализира редица проекти – собствени и партньорски.

Чрез рекламно-информационната дейност на УС, екипа и доброволците на
фондацията, включваща различни средства – медийно присъствие, събития сред обществото, присъствие в училищата и т.н., съдействаме за“формиране на едно общество за всички“ без изискване, без натрапване, но и без разлика.

Специализирано телевизионно предаване за хора с увреждания „М като
МОГА” по ТВ „Видин”.

Специализирано радио предаване за хората с увреждания „ЕДНО”, по
Регионална радиостанция Видин.

Присъствие в интернет пространството – създаване на собствен уеб сайт и страници в социалните мрежи.

Изговяне на информационни материали за хора с увреждания,
работодатели, общественост.

Създаване на група  по дебати. След проведено обучение отборите започнаха да провеждат дебати по различни теми и с различни поводи.

Сформирана е група за форум театър (6 актьора – лица с увреждания и техни близки и жокер – психолог).

Провеждане на международни спортни състезания за хора с увреждания, както и  детско спортно състезание „Смърфовете” за деца със и без увреждания  от детски градини.

Провеждане на традиционният детски хепънинг „Щуроландия“.

В традиция се превърна вече и детският коледен празник „Кралството на приказките“.

 

Дейността на социално предприятие „Бъдин” стартира с поредица от решения, действия и събития. С финасово дарение бе създадено арт студио „Приказен свят”.
Дейността му включваше занимания за деца през лятната ваканция в ателиета – рисуване, пътешественик, приказен свят, спорт, арт работилница, родолюбие и християнско обучение. Наети специалисти работеха с децата от м. юли до септември.
Заниманията са безплатни за деца с увреждания, а за останалите деца срещу такса.
През м. септември бе наета жена с увреждане към соц. предприятие, която да изработва сувенири. Периодично се реализират продажби на сувенирите.
Предстои разкриване на нова дейност към предприятието.

За да могат да се осъществяват всички гореизброени и неизброени събития екипа на фондацията и специалистите на ЦСРИ бяха активно подпомагани от множество доброволци. През годините много хора – млади и стари, оказваха своята подкрепа при подготовката и реализирането на мероприятията; при множеството извършени ремонти
на материалната база; при създаване на отношения и приятелства; грижи за болни и стари хора в домовете им и много други дейности.

Така екипа на Фондация „Подкрепа за реализация“ от тричленен стана обединение на съмишленици.

ВАЖНИ ДАТИ

12.07.2004 г.

Фондация „Подкрепа за реализация“ е създадена  като
неправителствена организация на и за хора с увреждания.

2006 г.

Организацията работи по НП „От социални помощи към
осигуряване на заетост”, като става работодател на социални консултанти и домашни, помощници – 2006/2009 год.

2006 г.

Организацията стартира специализирано телевизионно предаване за хора с увреждания „М като МОГА” по ТВ „Видин” – 2006/2010 год.

2007 г.

2007 г. фондацията получава и първите си Лицензи за работа с деца с увреждания от Държавна Агенция „Закрила на детето”.

07.08. 2007 г.

Стартира дейността на Центъра за социална рехабилитация и интеграция – Видин  след сключване на Договор за възлагане и управление на социалната услуга на 07.08.07 г. между Кмета на град Видин и Председателя на Фондация „Подкрепа за реализация”.

2011 г.

В началото на 2011 г. стартира излъчването специализирано радио предаване за хората с увреждания „ЕДНО”, по Регионална радиостанция Видин.

През 2011 г. бе поставено и началото на групата по дебати.

2013 г.

Полагане  основите на редица традиционни мероприятия и състезания –  международно спортно състезание за хора с увреждания, детско спортно състезание „Смърфовете” за деца с и без увреждания, детския хепънинг „Щуроландия“, детският коледен празник „Кралството на приказките“ .

2016 г.

Фондация „Подкрепа за реализация” проведе първият Международен етнофестивал на хора с увреждания „Национални занаяти и традиции“.

За първи път фондация „Подкрепа за реализация”, НАСО, Дамски Лайънс клуб „Вида” и Видинска Св. Митрополия организираха благотворителен концерт в подкрепа на каузата „Талантливи деца“.

2017 г.

За първа година на 07.04.2017  Фондация „Подкрепа за реализация“,
Видинска Св. Митрополия и община Видин организираха детски празник „Великият ден” по случай Великден.