Катя Райчева

Психолог


ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОМОЩ

Кабинетът на психолога е мястото, където всеки човек може да получи професионална консултация; мястото, в което ви приемат доброжелателно, с разбиране, с готовност за подкрепа независимо от вашия пол, възраст, раса или вероизповедание; мястото, където ще се почувствате спокойни, приети и разбрани.

Психологичната консултация е разговор, най-често просто обикновен разговор, който психологът е обучен как да проведе. Когато ви се наложи да потърсите психологична помощ, знайте, че психологът ще ви разпита подробно, дори за неща, които ви се струва, че нямат пряка връзка с конкретния проблем. Бъдете готови да разкажете всичко, бъдете готови да споделите онези чувства, които обикновено криете от другите и дори от себе си. Най-важното е, че всичко се случва точно в кабинета и нищо не излиза извън стените му, ако вие изрично не пожелаете.

Психологът ще ви помогне да начертаете плана си. Ще ви помогне да отчетете всички възможни трудности по пътя към изпълнението на взетото решение. Психологът ще ви подкрепя при всяка малка крачка, която правите при изпълнението на плана си. Има безброй много случаи, при които се налага да търсите психологична помощ. Накратко – винаги когато нещо ви притеснява, затормозява отношенията ви с другите, помрачава вашето ежедневие – потърсете психологична помощ. Ще получите съвет, до който може да сте стигнали и сами, но ще е гарантирано професионален. Има случаи, когато една консултация е достатъчна. Понякога се провеждат няколко в кратък период от време. Понякога консултациите продължават периодично, когато се налага. Целта е да се чувствате добре, в хармония със себе си, да сте убедени, че имате избор и да сте доволни от избора, който правите за себе си.