ЕКИП

Емилия Йосифова

Ръководител ЦСРИ

+359 894 723 969


Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол” от СА „Димитър Ценов” гр. Свищов и магистърска степен по специалността „Управление на институции за социална работа” от СУ „Св. Св. Кирил и Методий”; четиринадесет години работа в неправителствения сектор – разработване и управление на проекти, работа с хора от уязвими групи (хора с увреждания, стари хора, деца лишени от родителски грижи); от 2007 г. създава и ръководи ЦСРИ – Видин.

Диман Михайлов

Социален работник


Mагистърска степен „Социален мениджмънт” от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”; от 2013 г. работи в ЦСРИ – Видин.

Катя Райчева

Психолог


Магистърска степен „Социален мениджмънт” от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”; от 2013 г. работи в ЦСРИ – Видин.

Даниела Иванова

Специален Педагог и Логопед


Завършила „Спец. педагогика” с профил „Етопедия” в ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград; завършена магистърска степен в Пловдивски университиет „Паисий Хилендарски“ по специалността „Логопедия“ през 2017 г.; от 2011 г. работи като педагог в ЦСРИ – Видин, от 2013 г. съвместява длъжността и с работа като логопед.

Маня Стоянова

Арт терапевт


Завършила Института за културнопросветни кадри в Благоевград – специалност „Културно просветен работник”; 25 годишен опит в областта на културата на различни нива, 8 годино работи като трудотерапевт в ЦСРИ – Видин , където е и пенсионирана; след пенсионирането продължава да работи в ЦСРИ – Видин на граждански договор като арт терапевт.

Павел Павлов

Кинезитерапевт


Завършил специалност „Кинезитерапия” в ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград, с петмесечен стаж в Център за физиотерапия и рехабилитация „Вяра, надежда, любов”, започнал работа в ЦСРИ – Видин 2007 г.

Диана Тодорова

Рехабилитатор


Завършила полувисшият Медицински университет в гр. Плевен – специалност „Рехабилитация”; над двадесет години трудов стаж по специалността; в ЦСРИ
Видин от края на 2008 г. на половин работен ден, с допълнителна трудова заетост отново като рехабилитатор в Медицински център „Биомед”.

Соня Тодорова

Медицинска сестра


Завършила полувисшият Медицински институт в гр. Враца – специалност „Мед.сестра”; почти целият и 37 г. трудов стаж е преминал като мед. сестра; от 2011 г. работи в ЦСРИ – Видин на граждански договор; останалото време работи в медицинския кабинет на семеен лекар.

Юлита Петрова

Организатор социално обслужване


Завършила специалност „Специална педагогика” в Софийски университет „Св.Климент Охридски“ ; завършена магистърска степен в ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“по специалността „Социална работа със зависими лица“ през 2017 г. Още същата година започва работа като организатор социално обслужване в ЦСРИ гр. Видин към Фондация „Подкрепа за реализация“.