ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

Десети рожден ден

Наскоро /07 август 2017г./ бе отпразнуван десетият рожден ден на Центъра за социална рехабилитация и интеграция – Видин.

Нова сграда

От м. Септември 2014 г. ЦСРИ вече се помещава в триетажна масивна сграда, разположена в центъра на гр. Видин /в кв. „Калето“/. Сградата е бившето Епархииско училище, разположена в комплекса на Видинска Св. Митрoполия.

Дейността на Центъра за социална рехабилитация и интеграция – Видин стартира след сключване на Договор за възлагане и управление на социалната услуга на 07.08.07 г. между Кмета на град Видин и Председателя на Фондация „Подкрепа за реализация”, въз основа на Заповед №РД-25-644 от 26.07.07 г. след проведен конкурс.

От стартирането на услугата работата на новосформирания екип на ЦСРИ бе подчинена на двете основни цели:
– да създаде включваща, приемаща и стимулираща развитието среда за хората с увреждания в община Видин и подкрепяща среда за техните семейства;
– да съдейства за възстановяване и/или развитие на потенциала на лицата с увреждания и възможностите им за социална интеграция.

Капацитетът на Центъра е 50 човека

Потребители на услугата:

– деца и лица с временни травми или дълготрайни увреждания

– родители на деца с по-тежки увреждания

Центърът разполага с административна зала, зала за рехабилитация с мед. кабинет, зала за трудотерапия с  кухня, зала за обучение, зала за занимания и кабинет на психолога.

Успехът на цялостната дейност на ЦСРИ се дължи на екипа, чиято компетентност и професионални умения се развиват и поддържат от периодичното участие в: обучения, които включват – надграждащо обучение, курсове за повишване на квалификацията, участие професионални форуми, в работни срещи и семинари; провеждане на срещи за обмяна на опит в страната и чужбина; провеждане на групови и индивидуални супервизии.

Условията и реда за ползване на услугата са проигравани от екипа многократно и в момента те са максимално опростени и ясни, както за улесняване на кандидат- потребителите, така и на екипа.
Добрата работата на ЦСРИ се регулира и поддръжа с добре изготвени вътрешни правила и процедури./Условия за предоставяне на услугата/

При проявен интерес  се свържете с нас.

Контакти